Khách hàng mới mua hàng
Minh trí mua Dell XPS 13 9380 i7-8565U Ram 16GB SSD 512GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS LikeNew (29-02-2424)
cuong mua Dell XPS 13 9360 i7-7500U Ram 8GB SSD 256GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS (29-02-2424)
Bui Quoc Anh mua DELL XPS 7390 i7 1065U Ram 16gb sd 256gb 13.3 inch Full HD cảm ứng 360 độ giá rẻ (29-02-2424)
Minh trí mua Dell XPS 13 9380 i7-8565U Ram 16GB SSD 512GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS LikeNew (29-02-2424)
cuong mua Dell XPS 13 9360 i7-7500U Ram 8GB SSD 256GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS (29-02-2424)
Bui Quoc Anh mua DELL XPS 7390 i7 1065U Ram 16gb sd 256gb 13.3 inch Full HD cảm ứng 360 độ giá rẻ (29-02-2424)
Minh trí mua Dell XPS 13 9380 i7-8565U Ram 16GB SSD 512GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS LikeNew (29-02-2424)
cuong mua Dell XPS 13 9360 i7-7500U Ram 8GB SSD 256GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS (29-02-2424)
Bui Quoc Anh mua DELL XPS 7390 i7 1065U Ram 16gb sd 256gb 13.3 inch Full HD cảm ứng 360 độ giá rẻ (29-02-2424)
Minh trí mua Dell XPS 13 9380 i7-8565U Ram 16GB SSD 512GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS LikeNew (29-02-2424)
cuong mua Dell XPS 13 9360 i7-7500U Ram 8GB SSD 256GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS (29-02-2424)
Bui Quoc Anh mua DELL XPS 7390 i7 1065U Ram 16gb sd 256gb 13.3 inch Full HD cảm ứng 360 độ giá rẻ (29-02-2424)
Minh trí mua Dell XPS 13 9380 i7-8565U Ram 16GB SSD 512GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS LikeNew (29-02-2424)
cuong mua Dell XPS 13 9360 i7-7500U Ram 8GB SSD 256GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS (29-02-2424)
Bui Quoc Anh mua DELL XPS 7390 i7 1065U Ram 16gb sd 256gb 13.3 inch Full HD cảm ứng 360 độ giá rẻ (29-02-2424)
Minh trí mua Dell XPS 13 9380 i7-8565U Ram 16GB SSD 512GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS LikeNew (29-02-2424)
cuong mua Dell XPS 13 9360 i7-7500U Ram 8GB SSD 256GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS (29-02-2424)
Bui Quoc Anh mua DELL XPS 7390 i7 1065U Ram 16gb sd 256gb 13.3 inch Full HD cảm ứng 360 độ giá rẻ (29-02-2424)
Minh trí mua Dell XPS 13 9380 i7-8565U Ram 16GB SSD 512GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS LikeNew (29-02-2424)
cuong mua Dell XPS 13 9360 i7-7500U Ram 8GB SSD 256GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS (29-02-2424)
Bui Quoc Anh mua DELL XPS 7390 i7 1065U Ram 16gb sd 256gb 13.3 inch Full HD cảm ứng 360 độ giá rẻ (29-02-2424)
Minh trí mua Dell XPS 13 9380 i7-8565U Ram 16GB SSD 512GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS LikeNew (29-02-2424)
cuong mua Dell XPS 13 9360 i7-7500U Ram 8GB SSD 256GB Màn hình 13.3 Inch FHD IPS (29-02-2424)
Bui Quoc Anh mua DELL XPS 7390 i7 1065U Ram 16gb sd 256gb 13.3 inch Full HD cảm ứng 360 độ giá rẻ (29-02-2424)